Nieuwe cursus verkeersregelaar BRL 9101

Per 1 april 2021 dienen de verkeersregelaars, bij tijdelijke verkeersmaatregelen in het bezit te zijn van het certificaat “verkeersregelaar 9101”.

In de nieuwe BRL 9101, per 1-1-2021, wordt de functie van “verkeersregelaar 9101” opgenomen. Aan deze verkeersregelaar, die wordt ingezet in het kader van tijdelijke verkeersmaatregel conform de BRL 9101, zullen extra en zwaardere eisen worden gesteld dan aan de gangbare Verkeersregelaar SVNL.

De verkeersregelaar 9101 zal naast het examen Verkeersregelaar van de SVNL ook een certificaat Verkeersregelaar van Infra Kwaliteit moeten behalen. Een BRL 9101 certificaathouder die een verkeersregelaar wil gaan inzetten bij tijdelijke verkeersmaatregelen, moet in de toekomst gebruik gaan maken van een verkeersregelaar 9101. Er is een overgangstermijn van 3 maanden.

Dus per 1 april 2021 dienen de verkeersregelaars die worden ingezet bij tijdelijke verkeersmaatregelen en voor een BRL9101 certificaathouder werken in het bezit te zijn van het certificaat “verkeersregelaar 9101”.

Beroeps verkeersregelaars die niet voor BRL 9101 certificaathouders werken en werken voor bedrijven die geen certificaathouder BRL 9101 zijn hoeven niet in het bezit te zijn van het certificaat !!

Door Jan Pouls Training en verkeersadvies is nu reeds een cursus ontwikkeld om genoemd certificaat te behalen. Vanaf 1 december 2020 kan de cursus worden gevolgd en kan het examen van Infra en Kwaliteit worden geboekt.


<< terug