Algemeen verkeersadvies en vraagbraak wetgeving


Al naar behoefte kan aan mij verkeersadvies worden gevraagd op nagenoeg                        

alle aspecten binnen het verkeer. Te denken valt aan advisering aan                                     wegbeheerders, bestuurders voertuigen, eigenaren bedrijven in het verkeer                         werkzaam enz. Verder kan op mij een beroep gedaan worden als vraagbaak

op verkeersgebied.


<< terug